que lam

Cầu Nông Sơn mới /// Trương Điện Thắng

Những câu chuyện ở Nông Sơn

3
Ngày 2.9 vừa qua, cầu Nông Sơn mới được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra và tuyên bố đưa vào sử dụng mà không làm lễ khánh thành như thường lệ do đại dịch Covid.