Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách xin từ chức

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 26.9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp bàn cho ý kiến về bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3.11.2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Thông báo Kết luận số 20 ngày 8.9 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật và Hướng dẫn số 21 ngày 20.9 của Ban Tổ chức T.Ư.

Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách xin từ chức - ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc giao ban

tc

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất, bám sát vào chủ trương được nêu trong quy định, thông báo, hướng dẫn của T.Ư về việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đặc biệt, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ.

Được biết, trong thời gian vừa qua, Quảng Ninh là địa phương có hàng loạt cán bộ bị bắt giam, kỷ luật liên quan đến nhiều đại án.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU