quảng cáo tiền ảo

Facebook muốn siết chặt hơn nữa hoạt động quảng cáo tiền ảo  /// Ảnh: AFP

Facebook cấm hành vi quảng cáo tiền ảo

0
Facebook vừa đưa ra những điều khoản mới nhằm hạn chế các hành vi lừa đảo bằng hình thức quảng cáo giao dịch tiền ảo cũng như nhiều hoạt động khác.