quan hệ tình dục

Bị cáo Đ.Đ.L.D	 /// ẢNH: SONG MAI

Cảnh báo nạn 'yêu sớm'

0
Nhiều bị cáo không được sự quan tâm của gia đình và thiếu hiểu biết về pháp luật đã quan hệ tình dục với người chưa thành niên. Để rồi, khi hậu quả xảy ra, nhiều bị cáo vẫn ngơ ngác, không hiểu vì sao mình phạm tội.