quan hệ cuba - mỹ

Ngày lịch sử cho quan hệ Cuba - Mỹ

Ngày lịch sử cho quan hệ Cuba - Mỹ

1
Hôm nay 20.7, Cuba và Mỹ sẽ mở lại đại sứ quán của nhau tại Washington D.C và Havana, chính thức kết thúc giai đoạn thù địch kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Tin đọc nhiều