quân đội mỹ

Mô phỏng vũ khí laser bắn hạ máy bay /// LOCKHEED MARTIN

Đột phá trong công nghệ vũ khí laser

0
Sau thời gian nghiên cứu, Lầu Năm Góc đã đạt được đột phá về vũ khí laser năng lượng cao, hứa hẹn sẽ mang đến lợi thế trên chiến trường cho quân đội Mỹ.