quần đảo hoàng sa

Chiến hạm USS Mustin hoạt động ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa /// HẢI QUÂN MỸ

Khi Mỹ trừng phạt nặng nề Trung Quốc về Biển Đông

2
Biện pháp cấm vận đối với 24 công ty nhà nước, cùng những cá nhân của Trung Quốc có liên quan hoạt động xây dựng phi pháp hạ tầng ở Biển Đông, là chỉ dấu cho thấy chính quyền Mỹ đang chuyển hướng tiếp cận vấn đề ở vùng biển này.