ql 19

CSGT Bình Định dọn đá, sạn trên QL19 /// ẢNH: HỒNG PHÚC

CSGT dọn đá, sạn rơi vãi trên mặt đường

2
Tổ công tác tuần tra CSGT phát hiện tại khu vực Cầu Trắng 1 trên QL19 (ở Bình Định) có đá sạn rơi vãi dày đặc trên mặt đường nên đã tiến hành dọn dẹp để đảm bảo giao thông.