Q.Bình Tân triển khai lấy hơn 240 nghìn mẫu xét nghiệm