pvep

Sắp đón dòng dầu đầu tiên từ Venezuela

Sắp đón dòng dầu đầu tiên từ Venezuela

0
Ngày 2.5, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải cho biết chiều 19.4, giàn khoan PDV-39 đã bắt đầu chọc mũi khoan đầu tiên xuống lòng đất, mở đầu cho việc khai thác dòng dầu thương mại.