PlayStation VR

Sony khuyến cáo PlayStation VR không phù hợp cho trẻ có độ tuổi dưới 12 - Ảnh: AFP

Giới hạn độ tuổi trên PlayStation VR

0
Trong khi Samsung và Oculus thiết lập độ tuổi 13 là tối thiểu để trẻ có thể tiếp cận với công nghệ thực tế ảo (VR) thì Sony lại có giới hạn độ tuổi tối thiểu là 12.