Phương tiện thanh toán ngoài quy định không được pháp luật bảo vệ

0 Thanh Niên

Ngân hàng Nhà nước VN vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 101 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Phương tiện thanh toán ngoài quy định không được pháp luật bảo vệ

Ngân hàng Nhà nước VN vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 101 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Dự thảo bổ sung thêm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sử dụng trong giao dịch thanh toán.

Đồng thời còn bổ sung quy định pháp luật không thừa nhận và bảo vệ việc phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại nghị định này. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý cũng như cơ chế quản lý phù hợp hoặc ban hành văn bản pháp luật liên quan để xử lý.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU