phương pháp giảng dạy mới

Cô giáo 'sáng tạo' Trần Thị Phương Diệp trong một tiết thực hành Hóa học

Giáo viên VAS, họ là ai?

0
Hơn 7.000 học sinh đang theo học từ bậc Mầm non đến Trung học, Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) quy tụ hơn 1.000 giáo viên trong và ngoài nước giàu chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy cả hai chương trình MOET và Cambridge.