phương án xét tuyển

Phương án xét tuyển vào ĐH, CĐ 2015

Phương án xét tuyển vào ĐH, CĐ 2015

0
Đến nay có nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố đề án tuyển sinh. Trong khi các trường ngoài công lập có xu hướng kết hợp kết quả kỳ thi chung và điểm học bạ thì các trường công lớn chủ yếu dựa trên kỳ thi quốc gia kèm theo một số điều kiện sơ tuyển.

Tin đọc nhiều