Phùng Quốc Hiển

Thu vượt dự toán mới được phép bội chi

Thu vượt dự toán mới được phép bội chi

0
Dự luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về bội chi để phản ánh đúng bản chất các khoản vay, phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường tính minh bạch...