phú yên

Tháp Nhạn, Phú Yên /// Ảnh: Đào Tấn Trực

Thương nhớ quê nhà

3
Tha hương vì nhiều lẽ nhưng trong tôi vẫn luôn mong ngày trở về nơi chốn cũ...

Tin đọc nhiều