phụ huynh

Giám sát học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến ở Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu (Hà Nội) /// Nhà trường cung cấp

Nơi kiểm tra học kỳ trực tuyến, nơi tiếp tục chờ

0
Dịch bệnh diễn biến căng thẳng trong khi học sinh và các trường cần “khóa sổ” năm học để chuẩn bị cho năm học mới. Do vậy, nhiều trường ở Hà Nội đã không đợi ngày trở lại trường mà “chốt” kiểm tra học kỳ trực tuyến.