phòng dịch

Khu vực cách ly tại Khoa Truyền nhiễm của BVĐK tỉnh Bình Định
 /// ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Những ngày cách ly

0
Sau gần 20 ngày về thăm nhà ở Đà Nẵng, trở lại Bình Định thì bỗng dưng tôi bị rát họng. Lúc này Đà Nẵng đang trở thành tâm dịch Covid-19. Không thể chủ quan, tôi vội vào Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định để khám.