phòng dịch

Tập đoàn TTC và DHA chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

Tập đoàn TTC và DHA chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

0
Với tôn chỉ ‘Kinh doanh là sứ mệnh chứ không phải quyền lợi’, TTC là một trong những doanh nghiệp luôn đặt các hoạt động xã hội làm trọng tâm, mang đến những giá trị ý nghĩa và lan tỏa lối sống tích cực.
Tấm lòng của người dân Long An, Lâm Đồng gửi đến TP.HCM	 /// Ảnh: Bắc Bình - Lâm Viên

Yêu thương hướng về TP.HCM

6
Nhiều nơi trong cả nước hướng về TP.HCM với những hành động nghĩa tình như ủng hộ tiền, tổ chức những chuyến xe mang rau, củ, quả... để hỗ trợ người dân, chính quyền TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19.