phong dịch Covid-19

Tổ tuần tra Đồn biên phòng Hải Hòa làm nhiệm vụ dọc sông biên giới Bắc Luân

Đón xuân ở lều dã chiến phòng dịch Covid-19

0
Ròng rã suốt một năm qua, dọc biên giới tỉnh Quảng Ninh, các chiến sĩ biên phòng ngày đêm chốt chặn trên những đường mòn lối mở để ngăn chặn dịch Covid-19 và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên lơ là, chủ quan, tuân thủ thực hiện thông điệp 5K trong chống dịch /// Ảnh: TL

'5K' là gì?

0
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ thực hiện biện pháp '5K' trong chống dịch. Vậy '5K' là gì?