phối tinh nhân tạo

Một người dân ở H.Đức Linh (Bình Thuận) làm dịch vụ thả heo nọc  /// Ảnh: NHƯ LỊCH

Vui buồn thú y miệt vườn: Nghề 'độc'... thả nọc heo, bò

5
Cũng như ông Mười, một số người dân làm công việc thả heo nọc, bò nọc (dẫn heo đực, bò đực đến phối giống tự nhiên với con cái). Trong tương lai không xa, nghề này có thể chỉ còn là 'ký ức vui vẻ' của làng quê!