phố wall

Vàng đi xuống sau khi tăng mạnh /// Đ.Ngọc Thạch

Giá vàng hạ nhiệt

0
Sau khi tăng mạnh vào hôm trước thì giá vàng lại quay đầu đi xuống.