phó thủ tướng vũ đức đam

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19

0
Công ty Nanogen có 30% vốn đầu tư nước ngoài, chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn kích cầu từ TP.HCM nên cần xem xét, vận dụng quy định để hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19 trong nước.