phó thủ tướng trịnh đình dũng

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp sáng 4.6 /// Ảnh Gia Hân

Cả nước chia thành 7 vùng: Phân vùng rồi làm gì nữa?

27
Cả nước sẽ được chia thành 7 vùng kinh tế - xã hội thay vì 6 vùng như hiện nay. Theo chuyên gia, điều quan trọng là cơ chế, thể chế cho việc đầu tư, phát triển vùng hơn là vấn đề phân vùng thuần túy.