phố đi bộ nguyễn huệ

Đài phun nước phố đi bộ Nguyễn Huệ /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Thành phố thuở tôi yêu người

6
Khi tôi đến thành phố đã ở đó
Khi tôi đi thành phố đã ở đó
và mai này thành phố vẫn ở đó
Chỉ trong tôi cảm xúc tự lớn bao giờ

Tin đọc nhiều