phim tài liệu

Phim 'Tôi và robot của tôi' được giới thiệu tại LHP Khoa học	 /// BTC

Ít ỏi phim tài liệu cho trẻ em

0
Chưa có nhiều bộ phim tài liệu trong nước được thực hiện dành cho cho khán giả nhí, hay xoay quanh nhân vật chính là trẻ em.
Di sản hát đình thần lên phim

Di sản hát đình thần lên phim

0
Đoạn trường vinh hoa kể về đời sống của một đoàn hát ở đồng bằng sông Cửu Long. Phim được đánh giá là có mạch cảm xúc mạnh.