phí và lệ phí

Cần chi tiết hóa các loại phí để tránh thu tùy tiện

Cần chi tiết hóa các loại phí để tránh thu tùy tiện

1
Các loại phí, lệ phí cần được quy định chi tiết, cụ thể để tránh tình trạng vận dụng quá linh hoạt, ảnh hưởng đến người dân. Đây là quan điểm của nhiều đại biểu Quốc hội ở phiên thảo luận tổ hôm qua (29.5) về dự án luật Phí, lệ phí.