phí ngân hàng

'Bẫy' phí phạt

'Bẫy' phí phạt

10
Có những loại phí ngân hàng chỉ khi bị tính, người vay mới ngã ngửa cả về mức phí và tên phí.
Minh họa: DAD

Ngân hàng 'móc túi' người dùng thẻ

7

Không chỉ bày ra 'ma trận' phí, không ít ngân hàng đang tận dụng mọi 'chiêu trò', kẽ hở để ăn chặn, móc túi người dùng thẻ.

Đủ kiểu phí ngân hàng

Đủ kiểu phí ngân hàng

0
Khi giao dịch với các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nước ngoài, cá nhân cần lưu ý danh sách các khoản phí ngoài lãi suất để không rơi vào tình trạng “mất tiền oan”.