phí bảo vệ môi trường

Một góc khu xử lý nước thải KCX Tân Thuận /// Ảnh: Khả Hòa

'Cào bằng' phí nước thải

0
Đó là nhận xét của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tại hội nghị phản biện đối với dự thảo Đề án điều chỉnh tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.HCM do Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức ngày 1.3.