phát xít đầu trọc

Ứng dụng truy lùng phát xít đầu trọc

Ứng dụng truy lùng phát xít đầu trọc

0
Chủ nghĩa tân phát xít đang là một vấn nạn trong xã hội Đức, và giới hữu trách vừa nghĩa ra cách truy lùng những phần tử nguy hiểm này.