Phát triển kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, kinh tế số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế. Mục tiêu cụ thể là phát triển kinh tế số đạt 20% GDP năm 2025; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Sau đó đến năm 2030, phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%...

Quyết định cũng nêu mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%; Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU