phạt tài xế

Bỏ ngay các bẫy biển báo

Bỏ ngay các bẫy biển báo

0
Chức năng của biển báo tốc độ là hướng dẫn, cảnh báo chứ không phải dùng làm “bẫy” để phạt tài xế. Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 1.9 đăng bài Bẫy biển báo tốc độ.

Tin đọc nhiều