phạt 3 triệu đồng không đeo khẩu trang nơi công cộng