phap lenh xu ly hanh chinh

Di tích Hải Vân quan hiện là điểm thu hút du khách  /// ẢNH: HOÀNG SƠN

Hải Vân quan, một di sản đi qua nhiều biến động

1
Ca dao, tục ngữ xứ Quảng từng nhắc về sự hiểm trở của núi đèo chia cách Đà Nẵng và Huế: “Đi bộ thì sợ Hải Vân/Đi thủy thì sợ sóng thần hang Dơi”… Ngày nay, 2 hầm đường bộ xây dựng từ năm 2006 và 2020 đã giúp việc đi lại đèo Hải Vân chỉ tốn nửa giờ.