Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Căn cứ điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2022, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm theo 5 khối thi truyền thống: A (toán, lý, hóa), B (toán, hóa, sinh), C (văn, sử, địa) D1 (toán, văn, tiếng Anh) và A1 (toán lý tiếng Anh).

Lúc 0 giờ 6 phút hôm nay 24.7, ngay sau khi công bố điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi, đồng thời công bố phổ điểm theo 5 khối thi truyền thống: A (toán, lý, hóa), B (toán, hóa, sinh), C (văn, sử, địa), D1 (toán, văn, tiếng Anh) và A1 (toán, lý, tiếng Anh).

Đặc biệt, phổ điểm năm nay được phân tích chi tiết đến từng 0,25 điểm.

Cụ thể như sau:

Tổ hợp toán, lý, hóa (khối A)

Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 1
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 2
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 3
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 4

Tổ hợp toán, lý, tiếng Anh (khối A1)

Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 5
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 6
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 7
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 8

Tổ hợp toán, hóa, sinh (khối B)

Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 9
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 10
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 11
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 12

Tổ hợp văn, sử, địa (khối C)

Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 13
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 14
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 15
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 16

Tổ hợp toán, văn, tiếng Anh (khối D1)

Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 17
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 18
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 19
Phân tích điểm theo 5 khối thi truyền thống A, B, C, D1, A1 - ảnh 20

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU