Phấn đấu còn 6 - 7% thanh niên thất nghiệp vào năm 2030

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%.

Phấn đấu còn 6 - 7% thanh niên thất nghiệp vào năm 2030

Văn phòng Chính phủ hôm qua (26.7) cho biết Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 là phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ.

Hằng năm, có ít nhất 700.000 thanh niên được giải quyết việc làm. Đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%.

Hằng năm, trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU