Phân bổ gần 100.000 tỉ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý phân bổ hơn 92.057 tỉ đồng cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; còn lại hơn 7.900 tỉ yêu cầu Chính phủ báo cáo phân bổ trước 1.9.2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phân bổ gần 100.000 tỉ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

gia hân

Theo đó, căn cứ theo tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phân bổ hơn 92.057 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057 tỉ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỉ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỉ đồng.

Còn lại hơn 7.942 tỉ đồng chưa đủ điều kiện phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ báo cáo phương án phân bổ gần 8.000 tỉ đồng này trước ngày 1.9.2022.

Trước đó, trong tờ trình của Chính phủ, Chính phủ đề xuất giữ lại khoảng 5.000 tỉ đồng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủy quyền để Chính phủ tự quyết việc phân bổ sau này.

Tuy nhiên, tại phiên họp thứ 11 vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý cả đề xuất nói trên.

Riêng trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân bổ 34.049 tỉ đồng ngân sách T.Ư (bao gồm: 24.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỉ đồng vốn sự nghiệp), cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương.

Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỉ đồng (bao gồm: 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 5.429 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 8.620 tỉ đồng (bao gồm: 6.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.620 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỉ đồng (bao gồm: 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.000 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU