phản biện xã hội

Cần tăng cường giám sát và phản biện xã hội

Cần tăng cường giám sát và phản biện xã hội

0
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh các tổ chức phải phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, bởi đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân đang mong đợi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp /// Quochoi.vn

Tìm cơ chế giám sát 'có chế tài' cho Mặt trận

1
Có quy định về trách nhiệm trong hoạt động giám sát, nhưng chưa có quy định rõ về cơ chế, thời gian thực hiện, cũng như giá trị pháp lý đối với việc thực hiện, xem xét, giải quyết những kiến nghị của MTTQ VN.
Thí điểm diễn đàn trí thức tham gia phản biện xã hội

Thí điểm diễn đàn trí thức tham gia phản biện xã hội

5
Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội

Tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội

1
Ngày 25.1, tại TP.HCM, Hội nghị lần thứ 2 - Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa 8 bế mạc. Hội nghị đã nhất trí thông qua chương trình làm việc toàn khóa 2014 - 2019; đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban T.Ư MTTQ VN giai đoạn 2015 - 2019.