Phạm Thế Mỹ

Lão nông tốt bụng

Lão nông tốt bụng

1
25 năm nay ông dành hết thời gian cho thôn làng, từ vá đường, làm đường, lập trạm dừng nghỉ, gắn máy bơm miễn phí... để giúp người dân làm đồng thuận tiện.