phạm minh chính

Ông Phạm Minh Chính /// Ảnh: Lê Hiệp

Chống chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ

1
Ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy viên; chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong công tác cán bộ.
Ông Phạm Minh Chính gặp các đại biểu tham dự hội nghị  /// Ảnh: Lê Hiệp

Đánh giá tốt thì mới bố trí cán bộ chính xác

2
"Vừa rồi, Nghị quyết 26 Hội nghị T.Ư 7 đã đưa ra một loạt cơ chế về đánh giá cán bộ. Nếu làm tốt được các cơ chế này thì công tác đánh giá cán bộ của chúng ta sẽ tốt hơn", ông Phạm Minh Chính nói.
Ông Phạm Minh Chính giới thiệu và quán triệt nội dung Nghị quyết 26 của Hội nghị T.Ư 7 tại hội nghị /// Ảnh Lê Hiệp

Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh

3
Đó là ý kiến của ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII, do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức ngày 29.6.
Phát động giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 3

Phát động giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 3

0
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, chia sẻ qua 2 năm tổ chức, các cơ quan báo chí, nhà báo hưởng ứng tích cực và hiệu quả, tạo cảm hứng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.
Người đứng đầu tốt, cả hệ thống sẽ tốt

Người đứng đầu tốt, cả hệ thống sẽ tốt

0
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định tình hình mới hiện nay đang tác động lớn đến công tác cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.