phạm minh chính

Người đứng đầu phải gương mẫu trong lựa chọn nhân sự

Người đứng đầu phải gương mẫu trong lựa chọn nhân sự

0
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, yêu cầu phải khách quan trong giới thiệu, lựa chọn nhân sự; tránh tình trạng 'làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc'.