phạm minh chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch tại BVĐK Bình Dương /// Ảnh: M.D

Chống dịch như chống giặc, kiên trì mục tiêu kép

0
Thủ tướng lưu ý trước hết, phải tiếp tục quán triệt tinh thần 'chống dịch như chống giặc'; kiên quyết, kiên trì thực hiện 'mục tiêu kép' nhưng căn cứ tình hình cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên