pham duc

Ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 /// Ảnh: VTV

Giám đốc Công an Nghệ An làm Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

1
HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp bất thường), bầu ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.