Phải khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai phải tập trung hoàn thiện các điều kiện để khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019.

Phải khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

Ngày 27.7, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai phải tập trung hoàn thiện các điều kiện để khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019, sớm hơn 2 năm so với trình tự thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến đã góp ý về phương án thiết kế kiến trúc, Bộ GTVT tổng hợp, lấy ý kiến các hội nghề nghiệp và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp theo quy định; giao Bộ trưởng Bộ GTVT là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhanh chóng tổ chức hội đồng để lựa chọn phương án kiến trúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU