PepsiCo

Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo

Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo

0
Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng thiết bị bán hàng (tủ ướp lạnh) của Công ty như sau:
Coca-Cola, PepsiCo và năm công ty khác đồng ý sẽ loại bỏ những loại đồ uống có chứa hơn 12% đường trong danh mục đồ uống có đường hiện tại vào năm 2020 /// Ảnh: Reuters

Coca-Cola và PepsiCo sẽ hạn chế đường trong đồ uống

0
Bảy công ty nước giải khát lớn, bao gồm Coca-Cola và PepsiCo, đã đồng ý sẽ hạn chế lượng đường có trong đồ uống được bán ở Singapore, như một phần trong chiến dịch chống lại bệnh tiểu đường của nhà nước.