PC Quảng Nam

PC Quảng Nam tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách hàng đến làm việc một cách chu đáo, kịp thời

PC Quảng Nam đảm bảo cấp điện phòng, chống dịch Covid-19

0
Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Thực hiện chủ trương chung, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã chủ động xây dựng phương án làm việc theo yêu cầu giãn cách xã hội.