PC Bình Định: Giảm hơn 70 tỉ tiền thuế GTGT trong năm 2022

0

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ đã quy định về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, từ ngày 1.2 đến hết ngày 31.12.2022, giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% còn 8%, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn cho dịch Covid-19, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển.

PC Bình Định: Giảm hơn 70 tỉ tiền thuế GTGT trong năm 2022 - ảnh 1

Hóa đơn tiền điện hàng kỳ sẽ giảm xuống 8% từ tháng 2.2022

Ngay sau khi những thay đổi trên hệ thống Cmis 3.0 được cập nhật, các đơn vị điện lực trực thuộc PC Bình Định đã tiến hành kiểm tra, rà soát các số liệu khách hàng, hợp đồng để đảm bảo công tác phát hành hóa đơn kịp thời, đúng theo quy định.

Trong tháng 2.2022, tổng số tiền thuế GTGT hóa đơn tiền điện, tiền CSPK giảm trên chương trình Cmis 3.0 là hơn 6,3 tỉ đồng; số tiền giảm trừ trên các dịch vụ bao gồm chi phí đóng cắt và các dịch vụ điện như di dời, cấp mới khác gần 7 triệu đồng. Ước tính năm 2022 tổng số tiền thuế GTGT giảm hơn 70 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU