paris

Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy /// AFP

Dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris của thế kỷ 21

0

“Đây sẽ là công trình thế kỷ và chúng ta sẽ là những người xây dựng Nhà thờ Đức Bà Paris của thế kỷ 21”, bà Valérie Pécresse, Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France, nói.