Ông Trump không hứa sẽ chuyển giao quyền lực nếu thất cử, đảng Cộng hòa vội 'đính chính'

Ông Trump không hứa sẽ chuyển giao quyền lực nếu thất cử, đảng Cộng hòa vội 'đính chính'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả