ống hút nhựa

Để bảo vệ biển, Anh sẽ cấm ống hút nhựa

Để bảo vệ biển, Anh sẽ cấm ống hút nhựa

0
Anh đang xem xét việc cấm bán ống hút nhựa cũng như các sản phẩm sử dụng một lần khác và đang gây sức ép các thành viên khối Thịnh vượng chung cùng làm như vậy để giải quyết vấn đề chất thải biển.

Tin đọc nhiều